คณะบริหารธุรกิจและสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
Tel : 054 466 666 ต่อ 1508 / 1513 Fax : 054 466 692

E-MAIL : -